602 486 602
08:00 - 17:00
radekmaly@liabet.cz
Pište kdykoliv

Způsob financování bytové jednotky

 

VARIANTA 1 – SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Klient hradí splátky v průběhu výstavby, zpravidla vždy po dokončení určité etapy výstavby.

Platební podmínky jsou specifikovány v budoucí kupní smlouvě.

Termíny pro úhrady splátek:

   
- při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní 30%
- po dokončení hrubé stavby včetně střechy 30%
- po provedení vnitřních omítek budovy 30%
- po kolaudaci bytového domu 10%
  • Při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě – 30% ceny kryje v zásadě dokončenou etapu výstavby. Jsou provedeny hrubé terénní úpravy, vysazeny přípojné body infrastruktury, stavba je založena, probíhá vyzdívání svislých konstrukcí nadzemních podlaží.
  • Hrubá stavba včetně střechy – pod pojmem hrubá stavba je myšleno dokončení svislých a vodorovných konstrukcí, tzn. obvodového zdiva, vnitřních příček, stropů, konstrukce střechy a položení střešní krytiny. V této fázi nejsou provedeny žádné rozvody instalací, nejsou osazena okna, nejsou osazeny klempířské prvky, není provedena omítka vnější ani vnitřní.
  • Po provedení vnitřních omítek – tento pojem v sobě skrývá stavbu prakticky před dokončením, neboť provedení vnitřních omítek předchází zabudování všech vnitřních instalací – tj. elektro, voda, kanalizace, páteřní rozvod vytápění, vzduchotechnika, domácí telefon, anténní rozvod. Jsou provedeny protipožární rozvody v domě. Jsou osazena okna. Instaluje se výtah.
    Zpravidla ještě není provedena vnější omítka a klempířské prvky na fasádě, zábradlí na balkonech, nejsou položeny obklady a dlažby, nejsou osazeny zařizovací předměty sanitární keramiky, nejsou zkompletovány zásuvky a vypínače, nejsou položeny finální podlahové krytiny.
  • Po kolaudaci bytového domu –  Bytový dům je dokončen a zkolaudován. Zákazník má možnost detailní prohlídky bytové jednotky. Developer, resp. zhotovitel stavby začíná s konečnou stavební fází před podpisem kupní smlouvy a předáním bytu. Zapracovávají se obklady a dlažby, osazují se zařizovací předměty sanity, pokládají se podlahy, osazují dveře, atd. 

VARIANTA 2 – REZERVAČNÍ POPLATEK

Klientům nabízíme i možnost uhradit pouze rezervační poplatek ve výši 200.000,-kč a následně doplatit kupní cenu až při podpisu kupní smlouvy.

Bytová jednotka je závazně rezervována pro klienta po celou dobu výstavby, klient může v průběhu výstavby zadávat dílčí změny a doplácí de facto celou kupní cenu při předání bytu a podpisu kupní smlouvy. Cena bytu se v tomto případě zvyšuje o 8%.

Detailní podmínky upravuje budoucí kupní smlouva.

VARIANTA 3  – PLATBA PŘEDEM

Klientům nabízíme možnost uhradit celou kupní cenu při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Kupní cena bude v tomto případě snížena o 3 %. Tato varianta je platná při uzavření smlovy o smlouvě budoucí kupní do 31. 3. 2019.

Ke stažení

       pouze
moje oblíbené
Kontaktujte nás

Výhradní prodejce, developer

PROPERTY ŽLUTICKÁ PLZEŇ, s.r.o.
Sídlo: Sluneční 984/27, 312 00 Plzeň
Kancelář: U Zvonu 11, 301 00 Plzeň
Telefon: 602 486 602
E-mail: radekmaly@liabet.cz
IČO 29081858

Zhotovitel stavby

PANAVID, s.r.o.
Sídlo: Sluneční 984/27, 312 00 Plzeň
Kancelář: U Zvonu 11, 301 00 Plzeň
Telefon: 602 486 602
E-mail: radekmaly@liabet.cz
IČO 26331233
Všechna práva vyhrazena © 2019 - Byty Oáza Žlutická |
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.